Menu

分期購車流程

昇龍特別與業者合作,購買所有車款皆提供0元交車分期方案。
持有信用卡者審核只需 30 分鐘,無信用卡者也僅需 1 天審核,即可完成領牌交車。
詳見以下流程:

 

30 分鐘審核

有信用卡者

                  持卡人信用卡號

                   (不佔額度僅為財力證明)

                       快審 30 分鐘審核完畢


一天審核

無信用卡者

                 上班族提供公司電話

              無業者需提供存摺封面及近半年財力證明

 

外縣市顧客如需辦理  

過程中有任何不清楚的地方 歡迎來電詢問

客服專線:02-2258-8214

審核通過後 2 天內可以完成領牌交車

若是外縣市需要 2 週的工作天。